araL

Barcelona

il.lustradora i muralista, se caracteritza per la capacitar d'integrar-se en tot tipus d'ambients i suports

Classement global

Interventions

Murs peints

Mur préféré

34

24

5%

Tres Xemeneies