Drassanes - "És quan dormo que hi veig clar"

Peint sur

Wallspot - ansloi - Drassanes - "És quan dormo que hi veig clar" - Barcelona - Drassanes - Graffity - Legal Walls -