Las mujeres no lloramos, las mujeres TAPAMOS

Painted on

Wallspot - bymireiaesteban - Las mujeres no lloramos, las mujeres TAPAMOS  - Barcelona - Ca l'Iglesies - Graffity - Legal Walls - Illustration
Wallspot - bymireiaesteban - Las mujeres no lloramos, las mujeres TAPAMOS  - Barcelona - Ca l'Iglesies - Graffity - Legal Walls - Illustration
Wallspot - bymireiaesteban - Las mujeres no lloramos, las mujeres TAPAMOS  - Barcelona - Ca l'Iglesies - Graffity - Legal Walls - Illustration