5 mins of fun = a lifetime of slavery

Pintat en

Wallspot - savelga - 5 mins of fun = a lifetime of slavery - Madrid - Dr. García Tapia - Media Legua - Graffity - Legal Walls - Il·lustració, Altres
Wallspot - savelga - 5 mins of fun = a lifetime of slavery - Madrid - Dr. García Tapia - Media Legua - Graffity - Legal Walls - Il·lustració, Altres
Wallspot - savelga - 5 mins of fun = a lifetime of slavery - Madrid - Dr. García Tapia - Media Legua - Graffity - Legal Walls - Il·lustració, Altres
Wallspot - savelga - 5 mins of fun = a lifetime of slavery - Madrid - Dr. García Tapia - Media Legua - Graffity - Legal Walls - Il·lustració, Altres
Wallspot - savelga - 5 mins of fun = a lifetime of slavery - Madrid - Dr. García Tapia - Media Legua - Graffity - Legal Walls - Il·lustració, Altres
Wallspot - savelga - 5 mins of fun = a lifetime of slavery - Madrid - Dr. García Tapia - Media Legua - Graffity - Legal Walls - Il·lustració, Altres
Wallspot - savelga - 5 mins of fun = a lifetime of slavery - Madrid - Dr. García Tapia - Media Legua - Graffity - Legal Walls - Il·lustració, Altres
Wallspot - savelga - 5 mins of fun = a lifetime of slavery - Madrid - Dr. García Tapia - Media Legua - Graffity - Legal Walls - Il·lustració, Altres
Wallspot - savelga - 5 mins of fun = a lifetime of slavery - Madrid - Dr. García Tapia - Media Legua - Graffity - Legal Walls - Il·lustració, Altres