Circumval·lació - Roken

Pintat en

Wallspot - Roken - Circumval·lació - Roken - Barcelona - Circumval·lació - Graffity - Legal Walls - Lletres