"I believe I can fly" - Ro Ledesma

Pintat en

Wallspot - Ro Ledesma - "I believe I can fly" - Ro Ledesma - Barcelona - Selva de Mar - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració
Wallspot - Ro Ledesma - "I believe I can fly" - Ro Ledesma - Barcelona - Selva de Mar - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració
Wallspot - Ro Ledesma - "I believe I can fly" - Ro Ledesma - Barcelona - Selva de Mar - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració