Rampes la floresta

Pintat en

Wallspot - Pepasso - Rampes la floresta - Sant Cugat - Rampes la floresta - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració