Carretera Barcelona

Pintat en

Wallspot - ONA -  - Barberà del Vallès - Carretera Barcelona - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració, Altres