MO11454 - De papallona a granota

Pintat en

Wallspot - [MO] - MO11454 - De papallona a granota - Barcelona - Drassanes - Graffity - Legal Walls - Il·lustració
Wallspot - [MO] - MO11454 - De papallona a granota - Barcelona - Drassanes - Graffity - Legal Walls - Il·lustració
Wallspot - [MO] - MO11454 - De papallona a granota - Barcelona - Drassanes - Graffity - Legal Walls - Il·lustració
Wallspot - [MO] - MO11454 - De papallona a granota - Barcelona - Drassanes - Graffity - Legal Walls - Il·lustració
Wallspot - [MO] - MO11454 - De papallona a granota - Barcelona - Drassanes - Graffity - Legal Walls - Il·lustració