London Blue Negativos

Pintat en

Wallspot - Lmental.Watson - London Blue Negativos - Sant Cugat - Volpelleres - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració, Altres