Las mujeres no lloramos, las mujeres TAPAMOS

Pintat en

Wallspot - bymireiaesteban - Las mujeres no lloramos, las mujeres TAPAMOS  - Barcelona - Ca l'Iglesies - Graffity - Legal Walls - Il·lustració
Wallspot - bymireiaesteban - Las mujeres no lloramos, las mujeres TAPAMOS  - Barcelona - Ca l'Iglesies - Graffity - Legal Walls - Il·lustració
Wallspot - bymireiaesteban - Las mujeres no lloramos, las mujeres TAPAMOS  - Barcelona - Ca l'Iglesies - Graffity - Legal Walls - Il·lustració